Konkurs

 

Ko ima pravo da konkuriše: Takmičenje je namenjeno pre svega učenicima smera Dizajna zvuka ali i drugih smerova i škola, za sve srednjoškolce koji se bave snimanjem, dizajnom i produkcijom u profesionalnom ili kućnom studiju.

Neophodno je da je takmičar bio srednjoškolac u trenutku nastanka snimka i da snimak nije stariji od godinu dana. Ako je projekat napravljen od strane tima učenika, takmičar koji prijavljuje rad treba da je većinski sam sproveo inženjerski deo posla. Svi članovi tima treba da ispunjavaju propisane kriterijume. Kršenje ovih pravila dovodi do diskvalifikacije.

Cilj takmičenja: Selekcija najboljih radova koji će se predstaviti na ovogodišnjem 16. TAKTONS-u, 24. novembra od 17h (UNS, sala za konferencije I-9, Novi Sad). Takođe, ovo takmičenje se organizuje radi poboljšanja i unapređenja kvaliteta obrazovanja iz oblasti muzičke produkcije (snimanje i dizajn zvuka) kao i podsticanja mladih na kreativan rad i stvaralaštvo.

Ko je organizator: Muzička škola "Petar Konjović", Sombor u saradnji sa Udruženjem "Art mreža", Novi Sad

Kategorije:

1. Tradicinalno studijsko snimanje (kategorija pogodna za snimke koji su snimljeni u profesionalnom ili kućnom studiju korišćenjem multitrack studijske tehnike i tehnologiju. Muzika bilo kog žanra je dozvoljena kao i edit, miks i master. Elektronski instrumenti poput električne gitare, basa i klavijature mogu biti snimati direktno i/ili akustično. Procesori za obradu signala (npr. ekvilizacija, kompresija, reverberacia itd) tokom snimanja i miksanja su dozvoljene. MIDI sekvence kao i semplovi i lupovi iz prethodno snimljenih baza su zabranjeni. Drugim rečima, svi zvučni i muzički elementi moraju biti izvedeni od strane muzičara i snimljeni od strane takmičara)

2. Moderno studijsko snimanje / elektroakustična muzika (ova kategorija je namenjena svim multitrack projektima koji ne ispunjavaju ograničenja iz kategorije 1. Sve opcije su dozvoljene vezane za izvore zvuka, kreativnost, montažu, obradu i miksanje kao i tehniku snimanja jer se ovde koristi kombinacija uživo snimljenog i generisanog zvuka. Muzika bilo kog žanra je dozvoljena, uključujući, ali ne ograničavajući se na pop, rock, dance, hip-hop, elektronsku muziku, primenjenu muziku itd. U ovoj kategoriji takoreći sve je dozvoljeno, od semplova i lupova do MIDI sekvenci, VST instrumenata isl. Treba imati na umu da, iako je upotreba semplova, MIDI-a, elektronskih instrumenata i drugih kreativnih procesa podržana, ovo takmičenje je pre svega osmišljeno da sudi o kvalitetu audio snimanja i produkcije dok se elementi komponovanja razmatraju kao sekundarni u procesu snimanja)

3. Elektronska muzika (ova kategorija je namenjena svim multitrack projektima koje čine isključivo elektronski semplovi i MIDI tehnologija. Sve opcije su dozvoljene vezane za izvore zvuka, kreativnost, montažu, obradu i miksanje. Muzika bilo kog žanra je dozvoljena)

4. Radiofonska dela (kategorija obuhvata sve vrste radiofonskih dela baziranih na kombinacijama dijaloga, muzike, efekata, dizajniranih zvukova. Naglasak je na samom snimanju zvuka kao i montaži i miksu. Treba imati na umu da, kao i u predhodnoj kategoriji, iako je upotreba semplova, MIDI-a, elektronskih instrumenata i drugih kreativnih procesa podržana, ovo takmičenje je pre svega osmišljeno da sudi o kvalitetu audio snimanja i produkcije dok se elementi komponovanja i montaže razmatraju kao sekundarni u procesu snimanja)

Vrsta dela sa kojim se konkuriše: muzičke numere svih žanrova (autorske ili obrade), elektroakustična dela, elektronska dela, primenjena muzika, radiofonska dela...

Tehnički uslovi snimka: Snimak treba da bude u .wav formatu, 24 bit, 44.1 kHz sample rate

Dužina snimka: Snimak treba da traje do 10 minuta. Jedan učesnik može da konkuriše sa jednim snimkom.

Kako se šalje fajl: Fajl se uploaduje na neki od besplatnih servera (wetransfer.com, sendspace.com, drive.google.com, dropbox.com isl.). Link za preuzimanje se upisuje u PRIJAVNI FORMULAR koji se šalje na mejl tsts.kontakt@gmail.com

Prijavni formular: Prijavni formular u .doc formatu možete preuzeti OVDE. Popunjen formular šaljete na mejl tsts.kontakt@gmail.com

Kako se delo ocenjuje: Svako delo posebno ocenjuju pet člana žirija nakon čega se bodovi sabiraju i zatim se dela rangiraju, posebno za sve četiri kategorije. Delo sa najvećim brojem bodova stiče pravo da se pojavi na 16. Taktons-u. Boduje se: kvalitet snimka, tehnička ispravnost snimka, atmosfera miksa, estetika, miks, mastering, kreativnost, sveopšti utisak.

Ko je u žiriju: Zoran Jerković, ton majstor i dizajner zvuka; Prof.mr Olivera Gračanin, vanredni profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu; Goran Vujičin, master dramski i audio-vizuelni umetnik snimatelj i dizajner zvuka, stručni saradnik na Akademiji umetnosti u Novom Sadu; Željka Milošević, master snimatelj i dizajner zvuka, nastavnik u srednjoj muzičkoj školi "Petar Konjović", Sombor; Goran Kulić, dizajner zvuka, nastavnik u srednjoj muzičkoj školi "Petar Konjović", Sombor.

Rok za konkurisanje: 10. novembar 2017.

Kotizacija: Učešće na takmičenju je besplatno i odvija se online.

Datum objavljivanja pobednika: 22. novembar 2017.