Konkurs 2022

Ko ima pravo da konkuriše: Takmičenje je namenjeno pre svega učenicima smera Dizajna zvuka ali i drugih smerova i škola, za sve redovne ili vanredne srednjoškolce, ne starije od 20 godina, koji se bave snimanjem, dizajnom i produkcijom u profesionalnom ili kućnom studiju.

Autori mogu da budu pojedinci ili grupa autora.

Cilj takmičenja: Ovo takmičenje se organizuje radi poboljšanja i unapređenja kvaliteta obrazovanja iz oblasti muzičke produkcije (snimanje i dizajn zvuka) kao i podsticanja mladih na kreativan rad i stvaralaštvo.

Ko je organizator: Muzička škola „Petar Konjović“, Sombor u saradnji sa Udruženjem „Art mreža“, Novi Sad

Kategorije:

1. Tradicionalno studijsko snimanje (kategorija pogodna za snimke koji su snimljeni u profesionalnom ili kućnom studiju korišćenjem multitrack studijske tehnike i tehnologije. Muzika bilo kog žanra je dozvoljena kao i edit, miks i master. Elektronski instrumenti poput električne gitare, basa i klavijature mogu biti snimati direktno i/ili akustično. Procesori za obradu signala (npr. ekvilizacija, kompresija, reverberacija itd) tokom snimanja i miksanja su dozvoljene. MIDI sekvence kao i semplovi i lupovi iz prethodno snimljenih baza su zabranjeni. Drugim rečima, svi zvučni i muzički elementi moraju biti izvedeni od strane muzičara i snimljeni od strane takmičara)

2. Moderno studijsko snimanje / elektroakustična muzika (ova kategorija je namenjena svim multitrack projektima koji ne ispunjavaju ograničenja iz kategorije 1. Sve opcije su dozvoljene vezane za izvore zvuka, kreativnost, montažu, obradu i miksanje kao i tehniku snimanja jer se ovde koristi kombinacija uživo snimljenog i generisanog zvuka. Muzika bilo kog žanra je dozvoljena, uključujući, ali ne ograničavajući se na pop, rock, dance, hip-hop, elektronsku muziku, primenjenu muziku itd. U ovoj kategoriji takoreći sve je dozvoljeno, od semplova i lupova do MIDI sekvenci, VST instrumenata isl. Treba imati na umu da, iako je upotreba semplova, MIDI-a, elektronskih instrumenata i drugih kreativnih procesa podržana, ovo takmičenje je pre svega osmišljeno da sudi o kvalitetu audio snimanja i produkcije dok se elementi komponovanja razmatraju kao sekundarni u procesu snimanja)

3. Elektronska muzika (ova kategorija je namenjena svim multitrack projektima koje čine isključivo elektronski semplovi i MIDI tehnologija. Sve opcije su dozvoljene vezane za izvore zvuka, kreativnost, montažu, obradu i miksanje. Muzika bilo kog žanra je dozvoljena)

4. Radiofonska dela (kategorija obuhvata sve vrste radiofonskih dela baziranih na kombinacijama dijaloga, muzike, efekata, dizajniranih zvukova. Naglasak je na samom snimanju zvuka kao i montaži i miksu. Treba imati na umu da, kao i u predhodnoj kategoriji, iako je upotreba semplova, MIDI-a, elektronskih instrumenata i drugih kreativnih procesa podržana, ovo takmičenje je pre svega osmišljeno da sudi o kvalitetu audio snimanja i produkcije dok se elementi komponovanja i montaže razmatraju kao sekundarni u procesu snimanja)

Vrsta dela sa kojim se konkuriše: muzičke numere svih žanrova (autorske ili obrade), elektroakustična dela, elektronska dela, primenjena muzika, radiofonska dela…

Tehnički uslovi snimka: Snimak treba da bude u .wav formatu, 24 bit, 44.1 kHz sample rate

Dužina snimka: Snimak treba da traje do 10 minuta. Jedan učesnik (ili grupa autora) može da konkuriše sa maksimalno jednim snimkom po jednoj kategoriji.

Prijavni formular: Prijavni formular se popunjava online i nalazi se OVDE. Za popunjavanje neophodan je Google nalog.

Kako se šalje fajl: Fajl se uploaduje u okviru online formulara koji se nalazi OVDE.

Rok za konkurisanje: 24. maj 2022.

Kotizacija: Učešće na takmičenju je besplatno i odvija se online.

Gde i kada će se održati proglašenje pobednika i dodela nagrada kao i predavanja na temu muzičke produkcije: 25. jun 2022. u 12h u prostorijama Sky akademije koja se se nalazi na adresi Dimitrija Tucovića 28A, Beograd (takmičari snose troškove puta).

Ko vodi predavanja: Profesori i studenti Sky akademije

Teme predavanja: Muzička produkcija

Putni troškovi: Putne troškove do Beograda učesnici sami pokrivaju

Šta su nagrade: Diplome i nagrade u vidu muzičke opreme za prvoplasirane i drugoplasirane radove iz svake kategorije obezbedila je firma Sky music

Kako se delo ocenjuje: Sva dela posebno ocenjuju članovi komisije nakon čega se bodovi sabiraju a zatim se dela rangiraju. U svakoj kategoriji posebno, delo sa najvećim brojem bodova osvaja nagradu. Boduje se: kvalitet snimka, tehnička ispravnost snimka, atmosfera miksa, estetika, miks, mastering, kreativnost, sveopšti utisak.

Ko je komisija: Zoran Jerković, ton majstor i dizajner zvuka; Milan Jančurić, master dramski i audio-vizuelni umetnik snimatelj i dizajner zvuka, redovni profesor na smeru Dizajn zvuka i muzička produkcija na Sky akademiji; Željka Milošević, master snimatelj i dizajner zvuka, nastavnik u srednjoj muzičkoj školi „Petar Konjović“, Sombor; Marko Đurašević, diplomirani muzički producent; Aleksandar Buzadžić, docent na AUNS, odsek Muzička produkcija i redovni profesor na smeru Dizajn zvuka i muzička produkcija na Sky akademiji.